En OVK besiktning är något som måste göras på olika byggnader. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Denna kontroll ska ske med regelbundna intervaller. Man brukar säga att det ska ske vart tredje eller vart sjätte år, beroende på byggnad. Den som äger en fastighet är även den person som är ansvarig för att det görs en OVK besiktning. Du som behöver en obligatorisk ventilationskontroll Stockholm kan vända dig till OVK Center. De är behöriga att göra dessa typer av kontroller på alla sorters byggnader. Du som äger en fastighet ska alltså göra en kontroll med en viss intervall. Dock är det så att om du har gjort en ändring eller någon form av renovering som påverkat din ventilation så kan du behöva göra en då med.

Gör en obligatorisk ventilationskontroll på rätt sätt

Du kan anlita en besiktningsman för att göra en obligatorisk ventilationskontroll Stockholm. Då vet du att det kommer gå till på rätt sätt. Du är dock ansvarig för att anlita denna besiktningsman. Är det en renovering eller liknande som gjorts är det bra att se till att du får ett intyg att allt är korrekt, inför din nästa OVK besiktning. Mellan de tre eller sex åren är det även bra om du ser till att göra så kallade egenkontroller av din ventilation. Regelbundna kontroller på egen hand gör att du ser att allt är som det ska och att det fungerar på bästa sätt. Se även till att du känner på luftkvaliteten och mäter den.